Algemene voorwaarden van de website.

Welkom op de website van Guard Load Arrest. ‘Guard Load Arrest’ is een handelsnaam en handelsmerk van Globestock Ltd. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following Website T&Cs of use, which together with our privacy policy govern Globestock’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website. The term ‘Globestock Ltd’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website whose company registration number is 01641128 and registered office is at Globestock, Mile Oak Industrial Estate, Maesbury Road, Oswestry, Shropshire, SY10 8GA. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle zorg is genomen om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website juist en actueel is. Globestock Ltd aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste informatie die hier wordt gepresenteerd. Onze producten moeten altijd worden gebruikt zoals beschreven in de Gebruikersinstructies supplied with them and if in doubt you should Neem contact met ons op on +44(0)1691 671 675 or hello@guardloadarrest.com
  • Deze website maakt gebruik van cookies om browsevoorkeuren bij te houden.
  • Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uitdrukkelijk uit voor zover toegestaan ​​door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke vereisten voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Alle handelsmerken die op deze website worden weergegeven en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.
  • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of strafbaar zijn.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.